Một Số Lưu Ý Khi Kinh Doanh Cờ Bạc Hợp Pháp Tại Việt Nam

Một Số Lưu Ý Khi Kinh Doanh Cờ Bạc Hợp Pháp Tại Việt Nam
1
Link 1
2
Link 2
3
Link 3
4
Link 4

Hiện nay, mô hình và thông tin về hình thức kinh doanh cờ bạc tại Việt Nam đang được chú ý rất nhiều. Đặc biệt là những lưu ý vô cùng quan trọng khi mới bắt đầu mở công ty kinh doanh cờ bạc hợp pháp!

Điều kiện cần và đủ để kinh doanh cờ bạc hợp pháp

Kinh doanh cờ bạc hợp pháp là hoạt động kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được đảm bảo hoạt động tuân thủ theo đúng quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan. Chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện mới được kinh doanh cờ bạc hợp pháp

Kinh doanh cờ bạc hợp pháp là một dạng của kinh doanh trò chơi có thưởng. Do vậy, điều kiện được quy định tại Điều 19 Nghị định số 86/2013/NĐ-CP như sau:

 • Tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch phải theo quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng từ 2 đến 5 sao hoặc hạng siêu cấp trở lên do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xếp hạng theo quy định Luật du lịch và các văn bản hướng dẫn.
 • Có khu vực bố trí Điểm kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 của Nghị định này.
Điều kiện cần và đủ để kinh doanh cờ bạc hợp pháp
Điều kiện cần và đủ để kinh doanh cờ bạc hợp pháp

Yêu cầu về cá nhân quản lý cơ sở kinh doanh cờ bạc hợp pháp

Người quản lý và điều hành, kinh doanh cờ bạc hợp pháp cần có đạo đức tốt có trình độ đào tạo tối thiểu từ đại học trở lên; có tối thiểu phải 3 năm kinh nghiệm trong việc quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử thưởng và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập khi quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp thực hiện Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2009 Chính phủ quy định về an ninh và trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện và các văn bản hướng dẫn, thay thế, sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

 • Đáp ứng đủ gồm các điều kiện về an ninh, trật tự đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện quy định tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP.
 • Có đủ năng lực tài chính; năm tài chính liền kề trước năm doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và doanh nghiệp kinh doanh có lãi và không có lỗ lũy kế.
 • Có phương án kinh doanh trò chơi điện tử thưởng có hiệu quả và đảm bảo duy trì an ninh và  trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật.
 • Như những loại hình doanh nghiệp khác và tổ chức, cá nhân cần hoàn thiện đầy đủ hồ sơ. Các thủ tục pháp lý trước khi tiến hành xây dựng kinh doanh cờ bạc hợp pháp và hoạt động.

Thủ tục mở kinh doanh cờ bạc

Theo quy định của pháp luật thì kinh doanh cờ bạc hợp pháp nộp một (01) bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được Bộ Tài chính kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sẽ bao gồm các tài liệu cơ bản sau:

 • Đơn xin cấp Giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh cờ bạc hợp pháp.
 • Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận để đầu tư hoặc Giấy chứng nhận để đăng ký doanh nghiệp được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp.
 • Bản sao chứng thực được Quyết định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Hồ sơ chứng minh được số lượng buồng lưu trú tại cơ sở lưu trú du lịch đã đưa vào kinh doanh. Sơ đồ bố trí Điểm kinh doanh cờ bạc hợp pháp.
 • Báo cáo tài chính của các năm tài chính liền kề trước năm doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh để được kiểm toán.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở lưu trú du lịch do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp.
 • Dự thảo Quy chế quản lý nội bộ, tổ chức Bộ phận kiểm soát nội bộ, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền và Thể lệ trò chơi.

Phương án kinh doanh cờ bạc hợp pháp

Phương án kinh doanh, bao gồm các nội dung chủ yếu: Mục tiêu, số lượng, chủng loại, loại hình trò chơi điện tử có thưởng và đánh giá hiệu quả kinh doanh và dự kiến nhu cầu thu, chi ngoại tệ, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội đối với Điểm kinh doanh và kế hoạch triển khai thực hiện.

Danh sách, lý lịch, bản sao các văn bằng có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng minh năng lực và trình độ chuyên môn, có nghiệp vụ của người quản lý, điều hành.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cờ bạc

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cờ bạc
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cờ bạc

Kinh doanh cờ bạc hợp pháp có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, trò chơi điện tử có thưởng có những nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên doanh nghiệp.
 • Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kinh doanh cờ bạc hợp pháp.
 • Người đại diện cơ quan pháp luật của doanh nghiệp.
 • Số lượng và chủng loại trò chơi điện tử có thưởng.
 • Địa điểm kinh doanh cờ bạc hợp pháp, khu vực bố trí Điểm kinh doanh trong cơ sở lưu trú du lịch.
 • Thời hạn hiệu lực.
 • Các nội dung khác theo sự yêu cầu quản lý.

Hy vọng thông qua bài viết này 789Bet sẽ giúp cho các doanh nghiệp nắm rõ lưu ý kinh doanh loại hình kinh doanh cờ bạc hợp pháp. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều để thành lập công ty thành công.

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!